Turite klausimų? +370 610 22002

Lean diegimo eiga

Gamybos apžiūra

Tai susipažinimas su realiu gamybos procesu. Jis suteikia pirmine informaciją apie įmonės gamybos organizavimo lygį ir galimybes praktiškai pritaikyti Lean sprendimus. Apžiūra atliekama kartu su įmonės vadovybe. Vėliau, pagal apžiūros rezultatus planuojami galimi Lean diegimo pradžios scenarijai ir veiksmai.

Diegimo strategijos sudarymas ir komunikacijos veiksmų plano parengimas

Lean diegimas nėra savitikslis, o turi tarnauti įmonės pozicijų sustiprinimui rinkoje. Įvertinus įmonės padėtį rinkoje ir jos gamybos tobulinimo galimybes nustatoma, kokie gamybos proceso pokyčiai turėtų leisti įgyti jai reikšmingus konkurencinius pranašumus.

Apsisprendus, kas iš tiesų yra svarbiausia įmonei Lean diegimas yra orientuojamas į šių tikslų pasiekimą. Kartu numatomi svarbiausi pažangos vertinimo rodikliai.

Lean diegimas reikalauja didelių pokyčių visuose kompanijos valdymo lygiuose ir paveikia daugelį jos veikos sričių. Kaip ir kitų didelio mąsto pokyčių atveju, būtina aiškiai komunikuoti su įmonės darbuotojais apie būsimas permainas, kad sumažinti jų nerimo lygį ir nukreipti jų energiją į naudingas permainas. Tuo tikslu parengiamas komunikacijos veiksmų planas, skirtas kolektyvo informavimui apie Lean diegimo eigą ir numatomus pokyčius.

Praktiniai Lean diegimo seminarai

Diegimo strategijoje numatomas praktinių Lean seminarų intensyvumas ir darbo ritmas. Teisingai pasirinkus šiuos aspektus užtikrinamas tinkamas tobulinimo veiklos santykis su pagrindiniu darbu ir pakankamas gamybos tobulinimo pastangų intensyvumas.

Seminarų metu Lean diegime dalyvaujantiems darbuotojams yra pateikiami trumpi metodiniai mokymo moduliai tuo laiku ir tokioje apimtyje, kokių reikalauja konkreti diegimo problematika. Likusi seminarų dalis skiriama konkrečių gamybos tobulinimo problemų analizei, Lean sprendimų adaptavimui ir praktiniam jų realizavimui.

“Namų darbai“

Laikotarpiais tarp seminarų Lean diegime dalyvaujantiems darbuotojams planuojamos „namų darbų“ užduotys, kurias jie turi atlikti, kad būtų praktiškai įgyvendinti seminarų metu suplanuoti patobulinimai. Vienas iš svarbiausių sėkmės aspektų yra disciplinuotas šių užduočių atlikimas. Tam yra sukuriama vidinė „namų darbų“ atlikimo užtikrinimo praktika, kurią palaiko aukšto rango vadovas, atsakingas už Lean įdiegimą įmonėje.

Lean Auditas

Įgyvendintų patobulinimų palaikymą Lean ekspertai laiko viena iš sunkiausių užduočių. Neskiriant pakankamai dėmesio įdiegtų patobulinimų priežiūrai, geri gamybos organizavimo sprendimai neretai sunyksta ir grįžtama prie ankstesnių neefektyvaus darbo praktikų.

Todėl yra taikoma tam tikra įdiegtų naujų gamybos proceso sprendimų auditavimo sistema. Jos paskirtis yra užtikrinti, kad būtų realiai laikomasi naujai nustatytų darbų atlikimo būdų, kol jie taps darbuotojų įpročiais.

Kita vertus, auditų metu pastebime daug galimybių toliau tobulinti procesą. Taigi, auditas yra svarbus, kaip procesų tobulinimo įrankis.

Pasiekimų įvertinimas
Lean diegimo eigoje periodiškai atliekamas svarbiausių gamybos proceso rodiklių pokyčių matavimas ir įvertinamas įdiegtų patobulinimų poveikis šiems rodikliams. Tai leidžia objektyviai vertinti Lean diegimo veiklos poveikį įmonės veiklos rezultatams ir nukreipti šias veiklą didžiausią pridėtinė vertę nešančiomis kryptimis